CHK (DHG RGF) – Centar za hidrogeologiju karsta, Departman za hidrogeologiju, Rudarsko-geološki fakultet

Laboratorije
 1. Laboratorija za hidrohemiju
 2. Laboratorija za geotermologiju
Centri
 1. Centar za zaštitu podzemnih voda i geološke sredine
 2. Centar za hidrogeološka istraživanja i monitoring podzemnih voda
 3. Centar za izradu hidrogeoloških objekata
 4. Centar za mineralne vode
 5. Centar za hidrogeologiju karsta
 6. Centar za obnovljive vodne energetske resurse
 7. Računarski centar
 8. Odeljenje biblioteke
 9. Arhiva

U skladu sa članom 50. Statuta Rudarsko-Geološkog fakulteta, osnovna svrha CHK je da promoviše naučne i tehničke discipline, kao što je hidrogeologija karsta, što je ujedno i deo naučne delatnosti sa kojom se stručnjaci CHK susreću. Takođe, promovisanje nastavne, naučne, komercijalne i tehničke saradnje CHK sa domaćim i stranim institucijama koje se bave ovakvim ili sličnim problemima, još jedna je svrha osnivanja centra.

Danas, osoblje CHK u osnovi sačinjavaju profesori i asistenti Departmana za hidrogeologiju, Rudarsko-Geološkog fakulteta, dok prijatelji CHK spadaju u grupu svetski poznatih naučnika i eksperata u oblasti karsta.

Osnovni cilj CHK je da istražuje, prati i štiti podzemne vode karsta kroz nove pristupe istraživanja u karstu.

Na kraju, treba napomenuti da je osnovanje CHK još jedan korak dalje u dugoj tradiciji održavanja škole našeg istaknutog naučnika Jovana Cvijića.